Izvēlne

Kontakti

Adrese:
Valmiera, Diakonāta 6-35, LV-4201
Tālrunis:
+371 642 22373
Mob. tālrunis:

+371 29499970

+371 26435553

+371 22079861 

Fakss:
+371 642 22373 
E-pasts:
omniapro@omniapro.lv
ES atbalsts efektīvu energoresursu izmantošanai, enerģijas patēriņa samazināšanai un pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem apstrādes rūpniecības nozarē. Drukāt
UZŅĒMĒJIEM
Sestdiena, 24 Septembris 2016 21:12

ES atbalsta pasākuma īstenošanas mērķis ir veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem apstrādes rūpniecības nozarē.

PROJEKTIEM  VAR PIETEIKTIES :

Sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti, kas veic saimniecisko darbību apstrādes rūpniecības nozarēs.

ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS UN IZMAKSAS:

  • ēku energoefektivitāti paaugstinošu pārbūves vai atjaunošanas darbu veikšanai;
  • energoefektivitātes paaugstināšanai esošajās ražošanas tehnoloģiskajās iekārtās, paredzot to uzlabošanu vai nomaiņu; 
  • ēkas inženiersistēmu atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei;
  • ieguldījumiem atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanai;
  • kā arī projekta tehniskās dokumentācijas un projekta vadības nodrošināšanai.

 

Vienam projekta iesniegumam minimāli pieejamais publiskā finansējuma apmērs ir 50 000 EUR un maksimālais – 600 000 EUR.

Vienam projektam maksimāli pieļaujamais attiecināmo izmaksu apmērs ir 2 000 000 EUR.

Maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir 30%.

Projekta iesniegumu iesniegšana no 2016.gada novembra līdz 2016.gada decembrim.

 

 
Sāk projektu atlasi energoefektivitātes veicināšanas pasākumiem valsts ēkās Drukāt
VALSTS INSTITŪCIJĀM
Ceturtdienā, 22 Septembris 2016 20:27

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi ierobežotu projektu iesniegumu atlasi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstam energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai valsts ēkās. No ERAF projektu iesniegumu atlases pirmajā kārtā šim mērķim ir paredzēti 70 miljoni eiro.

Šajā projektu iesniegumu atlases kārtā ERAF atbalsts paredzēts pasākumiem, kas veicinās energoefektivitātes paaugstināšanu, viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu tiešās valsts pārvaldes iestādes vai tās padotības iestādes, valsts deleģētās funkcijas veicošas atvasinātas publiskas personas īpašumā vai lietošanā esošajās ēkās.

Atlases kārtas īstenošanai pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 82 619 415 eiro, tajā skaitā ERAF finansējums – 70 226 502 eiro un valsts budžeta finansējums – 12 392 913 eiro.

Lasīt tālāk...
 
Atkritumu pārstrādes veicināšanai Latvijā būs pieejams ES fondu finansējums 26,7 miljonu EUR apmērā Drukāt
UZŅĒMĒJIEM
Svētdiena, 11 Septembris 2016 15:56

Lai veicinātu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstību Latvijā, jau drīzumā atkritumu pārstrādei būs pieejams ES fondu finansējums 26,7 miljonu EUR apmērā. To paredz otrdien, 2016. gada 30. augustā valdības atbalstītais Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikums*.

Investīcijas plānotas jaunu atkritumu pārstrādes iekārtu (piemēram, stikla, PET vai citu sadzīves atkritumu pārstrādes iekārtu, tai skaitā bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu, kompostēšanas laukumu utml.) izveidei, kā arī esošo pārstrādes iekārtu jaudas palielināšanai.

Vairāk kā puse pieejamā Kohēzijas fonda (KF) finansējuma paredzēta bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādei.

KF finansējums būs attiecināms tikai uz Latvijā radītu un attiecīgajā iekārtā pārstrādājamu atkritumu daudzumu (savukārt importēto atkritumu pārstrādes izmaksas var tikt iekļautas projekta neattiecināmo izmaksu daļā).

Projektus varēs iesniegt gan pašvaldības un pašvaldību iestādes, gan komersanti.

Lasīt tālāk...
 
Atbalstam energoefektivitātes paaugstināšanai ražošanas ēkās būs pieejami 32,6 miljoni EUR Drukāt
UZŅĒMĒJIEM
Svētdiena, 11 Septembris 2016 15:44

Ministru kabineta 6.septembra sēdē atbalstīta Ekonomikas ministrijas izstrādātā ES fondu atbalsta programma energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai apstrādes rūpniecības nozares komersantu ražošanas ēkās. Programmas ietvaros pieejamais Kohēzijas fonda finansējums ir 32 555 030 EUR.

Atbalsta programmas mērķis ir veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz atjaunojamajiem energoresursiem.

 Atbalsta sniegšanu nodrošinās Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA). Atbalsta programmas atlase tiks izsludināta pēc projektu iesniegšanai nepieciešamo procedūru saskaņošanas ar CFLA – provizoriski 2016.gada novembrī.

Atbalsta programma ļaus īstenot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus ražošanas ēkās ar 30% atbalstu no kopējām attiecināmajām projekta izmaksām mazajiem, vidējiem un lielajiem komersantiem, kuru pamatdarbība ir apstrādes rūpniecības nozare. Vienam projekta iesniegumam minimāli pieejamais publiskā finansējuma apmērs ir 50 000 EUR un maksimālais – 600 000 EUR.

 

Lasīt tālāk...
 
Pieejams atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai Drukāt
UZŅĒMĒJIEM
Pirmdiena, 27 Jūnijs 2016 12:12

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016.gada 25.jūlija līdz 2016.gada 24.augustam izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem".

Apakšpasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt darbaspēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā, atbalstot gados jaunus cilvēkus, kas saimniecības vadītāja statusā pirmo reizi dibina ekonomiski dzīvotspējīgu saimniecību, lai ražotu lauksaimniecības produkciju vai savā īpašumā pārņemtu esošu saimniecību.

Otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai" ir EUR 8 000 000, kas sadalīts ievērojot reģionalizācijas principu.

 

Avots: www.lad.gov.lv 

 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamā > Beigas >>

Lapa 5 no 123