Izvēlne

Kontakti

Adrese:
Valmiera, Diakonāta 6-35, LV-4201
Tālrunis:
+371 642 22373
Mob. tālrunis:

+371 29499970

+371 26435553

+371 22079861 

Fakss:
+371 642 22373 
E-pasts:
omniapro@omniapro.lv
IZSLUDINĀTS 4.1. Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās Drukāt
UZŅĒMĒJIEM
Otrdiena, 29 Oktobris 2019 19:53

4.1. Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

Kārta atvērta
04.11.2019.-04.12.2019.

 

Atbalsta veids

Atbalsts investīcijām lauksaimniecībā, lai uzlabotu saimniecību konkurētspēju, un ekonomiskos rādītājus, mazinātu tirgus svārstību negatīvo ietekmi,  kā arī nodrošinātu vides prasību ievērošanu

Investīcijas

Atbalsta pretendents

Lauksaimnieki (fiziskas un juridiskas personas), kooperatīvi vai valsts zinātniskās institūcijas 

Attiecināmo izmaksu kategorijas

 • Pamatlīdzekļu iegāde
 • Ilggadīgo stādījumu ierīkošana
 • Būvniecība un pārbūve (t.sk. elektroenerģijas pieslēguma pakalpojums)
 • Vispārējās izmaksas

Maksimālās attiecināmās izmaksas

 • Jaunām l/s - EUR 150 000

 • Lauku saimniecībām - EUR 2 000 000, t.sk. pamatlīdzekļi - EUR 700 000

Atbalsta intensitāte

 • 20-50%
 • Jaunajam lauksaimniekam un projektos, kuros plānots uzbūvēt vai pārbūvēt vides prasībām piemērotas kūtsmēslu krātuves - līdz 70%

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/lap-investiciju-pasakumi/

Avots: Lauku atbalsta dienests

 
Pieejams finansējums pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos Drukāt
UZŅĒMĒJIEM
Otrdiena, 30 Oktobris 2018 09:44

Pieejams finansējums pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”

No šā gada 2018.gada 18.oktobra līdz 22.novembrim var pieteikties atbalsta saņemšanai trīs investīciju atbalsta pasākumos "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās", "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" un "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā".
Lasīt tālāk...
 
Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam Drukāt
UZŅĒMĒJIEM
Otrdiena, 06 Februāris 2018 14:09

2018.gada provizoriskās LAP pasākumu kārtas

Avots: http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/bus-pieejams-finansejums-investicijam-dazados-atbalsta-pasakumos-815

 

 

 

Lai veiksmīgi turpinātu Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam īstenošanu, 2018.gadā būs iespējams saņemt atbalstu daudzos investīciju pasākumos.

No 1. marta līdz 5. aprīlim varēs pieteikties atbalsta saņemšanai mežu kopšanai apakšpasākumā "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai". Šī būs jau piektā projektu pieņemšanas kārta, tās kopējais publiskais finansējums ir 2,015 miljoni eiro. 

Pasākums

Izsludināšana

Pieņemšana

M04 Ieguldījumi materiālajos aktīvos

Oktobris

Novembris

M 6.4 Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

Aprīlis

Maijs

M08 Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā (8.5.)

Februāris

Marts

 
Latvijas valsts budžeta finansētā programma "NVO fonds" Drukāt
NVO
Ceturtdienā, 19 Oktobris 2017 19:59

Latvijas valsts budžeta finansētā programma "NVO fonds"

2018.gada projektu iesniegumu konkurss

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursu 2018.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds" ietvaros.

Programmas mērķis ir veicināt iedzīvotāju līdzdalību un sadarbību sabiedriskajos procesos, uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un stiprināt demokrātiju un pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Latvijā, finansiāli atbalstot pilsoniskās sabiedrības aktivitātes, nodrošināt demokrātisku valsts pārvaldību un plašākas sabiedrības iesaisti sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu un sabiedrības interesēm atbilstošu lēmumu pieņemšanu un pakalpojumu sniegšanu.

Programmas ietvaros plānots atbalstīt projektus divos darbības virzienos:
"NVO darbības stiprināšana" – mērķis - organizētas pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un NVO darbības atbalsts, stiprinot NVO institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti un nodrošinot finansiālu atbalstu regulārai un ilglaicīgai NVO līdzdalībai valsts pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesā un līdzdarbībai valsts pārvaldes rīcībpolitikas plānošanā, ieviešanā un uzraudzībā;
"NVO interešu aizstāvības stiprināšana" – mērķis - atbalstīt NVO, kas veic interešu aizstāvības darbību sabiedriskā labuma darbības jomās nacionālā līmenī un īsteno līdzdalības aktivitātes politikas veidošanas un īstenošanas procesos, sekmējot pilsoniskas sabiedrības attīstību Latvijā.

Lasīt tālāk...
 
Uzņēmēji var pieteikties finansējumam kopīgu produktu attīstīšanai ar igauņiem Drukāt
UZŅĒMĒJIEM
Ceturtdienā, 19 Oktobris 2017 19:13
 Latvijas - Igaunijas programma

No 2017. gada 5. oktobra līdz 14. decembrim Igaunijas-Latvijas programmā ir atvērts 3. konkurss, kura ietvaros sadarbības projektus kopīga produkta vai pakalpojuma izveidošanai aicināti iesniegt mazie un vidējie uzņēmumi, kuriem ir savs funkcionējošs produkts. Projektā jāpiedalās vismaz vienam MVU no Latvijas (Kurzemes, Pierīgas, Rīgas un Vidzemes reģioniem) un vienam MVU no Igaunijas (Dienvidigaunijas un Rietumigaunijas reģioniem). Programma atbalsta jauna vai esoša produkta attīstīšanu un investīcijas, kas ar to saistītas, kā arī jaunizveidotā produkta mārketingu pašmāju un ārvalstu tirgos 500 000 eiro apmērā vienā projektā. 

 Programma sniegs atbalstu šādu tematisko mērķu ietvaros, kas tika atlasīti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā Nr.1301/2013 „Par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi "Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai" un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006” noteikto:

 

 • MVU konkurētspējas palielināšana. Uzņēmējdarbības sekmēšana, īpaši vecinot jaunu ideju ekonomisko izmantošanu un atbalstot jaunu firmu veidošanu, tai skaitā biznesa inkubatoros. Atbalsts MVU izaugsmei reģionālajos, nacionālajos un starptautiskajos tirgos un to iesaistīšana inovāciju procesos.
 • Vides saglabāšana un aizsardzība un resursu efektīvas izmantošanas veicināšana. Dabas un kultūras mantojuma saglabāšana, aizsardzība, veicināšana un attīstīšana. Inovatīvu tehnoloģiju atbalsts ar mērķi uzlabot vides aizsardzību resursu efektivitāti atkritumu pārstrādē, ūdens sektorā un attiecībā uz augsni vai gaisa piesārņojuma mazināšanu.
 • Ilgtspējīga transporta veicināšana un sastrēgumu novēršana galvenajās tīkla infrastruktūrās. Videi draudzīga (ieskaitot zema trokšņa) un zema oglekļa izmešu līmeņa transporta sistēmu izveide un uzlabojumi, ieskaitot iekšzemes ūdensceļus un jūras transportu, ostas, multimodālos savienojumus un lidostu infrastruktūru ar mērķi veicināt ilgtspējīgu reģionālo un vietējo mobilitāti.
 • Stabilu un kvalitatīvu darba vietu izveidošanas veicināšana un darbaspēka mobilitātes atbalstīšana. Pārrobežu darba tirgus integrācija, iekļaujot pārrobežu mobilitāti, vienotās vietējās nodarbinātības iniciatīvas, informācijas un konsultāciju pakalpojumus un kopīgās mācības. 
Lasīt tālāk...
 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamā > Beigas >>

Lapa 2 no 123