Izvēlne

Kontakti

Adrese:
Valmiera, Diakonāta 6-35, LV-4201
Tālrunis:
+371 642 22373
Mob. tālrunis:

+371 29499970

+371 26435553

+371 22079861 

Fakss:
+371 642 22373 
E-pasts:
omniapro@omniapro.lv
IZSLUDINĀTS 4.1. Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās Drukāt
Jaunumi - UZŅĒMĒJIEM
Otrdiena, 29 Oktobris 2019 19:53

4.1. Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

Kārta atvērta
04.11.2019.-04.12.2019.

 

Atbalsta veids

Atbalsts investīcijām lauksaimniecībā, lai uzlabotu saimniecību konkurētspēju, un ekonomiskos rādītājus, mazinātu tirgus svārstību negatīvo ietekmi,  kā arī nodrošinātu vides prasību ievērošanu

Investīcijas

Atbalsta pretendents

Lauksaimnieki (fiziskas un juridiskas personas), kooperatīvi vai valsts zinātniskās institūcijas 

Attiecināmo izmaksu kategorijas

  • Pamatlīdzekļu iegāde
  • Ilggadīgo stādījumu ierīkošana
  • Būvniecība un pārbūve (t.sk. elektroenerģijas pieslēguma pakalpojums)
  • Vispārējās izmaksas

Maksimālās attiecināmās izmaksas

  • Jaunām l/s - EUR 150 000

  • Lauku saimniecībām - EUR 2 000 000, t.sk. pamatlīdzekļi - EUR 700 000

Atbalsta intensitāte

  • 20-50%
  • Jaunajam lauksaimniekam un projektos, kuros plānots uzbūvēt vai pārbūvēt vides prasībām piemērotas kūtsmēslu krātuves - līdz 70%

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/lap-investiciju-pasakumi/

Avots: Lauku atbalsta dienests